09129636390
44953109-10

مورچه

مورچه ها زیر مجموعه زنبورها به شمار می آیند با اعضای همگونه خود زندگی  می کنند و به زیر شاخه هایی تقسیم می شوند. 1- مورچه های بالداری هستند که در لانه هایی با جمعیت زیاد و آب و هوای گرم زندگی می کنند.

مورچه ها از موادغذایی متنوعی تغذیه می کنند و شدیداً به مواد شیرین و عسلی علاقه دارند.  گونه های مورچه بسیار با هم متفاوت بوده مانند آرژانتینی به عنوان شکارچی آفاتی هستند که از منابع شیرین تغذیه می کنند و این آفات را از بین می برند، مورچه ها بصورت اجتماعی زندگی می کنند  و شامل هزاران و حتی میلیون ها به صورت کلونی هستند، مورچه های کارگر بالغ جزء شایع ترین مورچه ها بوده که خود دارای 3 تیپ هستند:ملکه، نر، کارگران

شرکت مانا محیط پاک با سمپاشی مورچه بصورت تخصصی و استفاده از جدیدترین روشهای سمپاشی مورچه و دستگاههای مجهز سعی در برطرف کردن مشکل آفت شما خواهد بود.

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :