09129636390
44953109-10

کنه

کنه ها از نوع انگل هایی به حساب میایند که از خون انواع جانوران تغذیه می کنند، زندگی این حشرات از تخم شروع می شود که با فرا رسیدن فصل تابستان به شکل لارو از تخم خارج می شود و خودشون را به نوک علف و گیاه نزدیک خود میرسانند.منتظر اولین موجود خونگرمی که از کنار آنها رد بشوند می ایستند به درون پوست آنها نفوذ کرده و شروع به مکیدن خون آنها می کنند تا به ده برابر اندازه عادی خود برسند مادامی که بر روی بدن حیوان یا حتی انسان هستند از آنها تغذیه می کنند، کنه های ماده و نر همدیگر را پیدا کرده و جفتگیری می کنند کنه نر زودتر میمیرد ولی کنه ماده مملو از تخم های بارور شده است.

 

بیشترین زمان فعالیت این آفت اوایل بهار (وقتی هوا از سردی به گرمی می رود) و اوایل پاییز زمانی که هوا از (گرمی به سردی می رود) فعالیت این آفت در هوای خیلی گرم و خیلی سرد بسیار محدود است، جهت مبارزه با این آفت در اوایل زمستان سمپاشی بصورت روغن پاشی و اوایل بهار توصیه می شود.

 

 

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :